38071526_1869783346449732_7889477090184003584_n 38264050_1869783333116400_7456397275527380992_n

Một chiều mưa

Cám ơn tình em

Thoáng giấc mơ qua

Một mai em đi

Bóng mát vườn địa đàng

Đoản khúc mùa thu Hà Nội

Cho lần cuối

Giã biệt tình em

Thiên đàng đánh mất

Tình yêu đến trong giã từ