giang sinh họp mặt 75262179_363331974439792_700549023274106880_n

GIÁNG SINH HỌP MẶT

 1. Medley: con quỳ lạy chúa, Lời người ngoại đạo, Ave Maria – Nguyễn Khang, Diễm Liên, Y Phương
 2. Medley: I’ll be home for christmas/Silent night – Trish, Asia 4
 3. Mùa đông của anh – Thiên Kim
 4. Feliz Navidad – Thùy Hương, Cardin
 5. Tiếng mưa buồn – Lâm Thúy Vân
 6. Bài thánh ca buồn – Mai Thanh Sơn
 7. Jingle Bell – Đoàn Phi
 8. Tuyết rơi – Hồ Hoàng Yến
 9. Kiếp đam mê – Quốc Khanh
 10. Medley: What child is this?, Merry Christmas & Happy new year – Kristine sa & Hợp ca Asia
 11. Mùa đông sắp đến – Lâm Nhật Tiến
 12. Ôi mùa đông – Lê Anh Quân
 13. Mẹ tình yêu – Hợp ca Asia