12 12j

 

1. Nhớ nhau hoài và người ngoài phố
2. Chiều cuối tuần
3. Mùa xuân trên cao / Tâm sự ngày xuân
4. Những đóm mắt hỏa châu
5. Chuyến đi về sáng
6. Chuyến đò vĩ tuyến
7. Câu chuyện đầu năm
8. Anh đi chiến dịch
9. Những con đường trắng
10. Nữa đêm biên giới
11. Chuyện một chiếc cầu đã gãy
12. Hoa Xuân
13. Trộm nhìn nhau
14. Ngày trở về

Facebook Comments