2 2j

 

 

1. Tình người yêu cũ – Hương Lan
2. Xin thời gian qua mau – Trường Hải
3. Có lẽ – Hương Lan
4. Sao chẳng nói – Trường Hải
7. Không hiểu tại sao – Hương Lan
8. Tạ tình – Trường Hải
9. Gửi người yêu – Hương Lan
10. Màu hoa thiên lý – Trường Hải