27 28

  1. Cát bụi tình xa
  2. Thiên tình ca
  3. Liên khúc Bee Gees
  4. Yesterday once more
  5. Có nhau trọn đời
  6. Biết ra sao ngày sau
  7. Hãy giữ cho tôi một giấc mơ
  8. Khi xưa đôi mình
  9. Nụ hôn ấy
  10. Liên khúc