ha trang khanh ly

ha trang

 

HẠ TRẮNG

TUỔI ĐÁ BUỒN

TÔI RU EM NGỦ

NGẪU NHIÊN

RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG

PHÚC ÂM BUỒN

CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU

CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ

NÀY EM CÓ NHỚ

NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI

BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI

NGHE NHỮNG TÀN PHAI

PHAI PHAI

RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP