31 32

  1. Nếu có yêu tôi
  2. Về đây nghe em
  3. Hai mươi năm làm tuổi trẻ
  4. Như ngọn buồn rơi
  5. Anh đã ngủ yên trên quê hương
  6. Có phải em mùa thu hà nội
  7. Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi
  8. Kiếp dã tràng
  9. Đời đá vàng
  10. Hãy thắp cho nhau một ngọn đèn