13 14

 1. Buồn ơi ta xin chào mi
 2. Mưa đêm độc hành
 3. Những bước chân hoang
 4. Hạnh phúc lang thang
 5. Mùa đong của em
 6. Anh ở đâu
 7. Chiều mưa biên giới
 8. Chuyện đêm mưa
 9. Bài không tên số 7
 10. Chàng là ai
 11. Khi người yêu tôi khóc
 12. Một ngày không có anh
Facebook Comments