47 48

  1. Đã qua thời mong chờ
  2. Lời tình băng giá
  3. Tình trong mắt em
  4. Bài hát ru cho anh
  5. Đừng xa em đêm nay
  6. Một giấc mơ buồn
  7. Chờ mong anh
  8. Một nửa đời em
  9. Tình lỡ trăm năm
  10. Trọn ngày nhớ anh
Facebook Comments