45728287_499283043905123_7125441415118585856_n 45734181_481419419011718_2361114380705202176_n

Liên Khúc: Gỏ Cửa & Căn Nhà Ngoại Ô – Băng Tâm – Mạnh Đình

Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê – Đặng Thế Luân

Hạ Buồn – Thanh Tuyền

Nhớ Người Yêu – Tuấn Vũ

Dạ Cổ Hoài Lang – Ngọc Huyền

Lỡ Hẹn – Trường Nguyên

Liên Khúc: Tàu Đêm Năm Cũ & Đò Chiều – Tuấn Vũ – Sơn Tuyền

Gánh Hát Rong – Ngọc Huyền

Truyện Kiều – Băng Tâm – Mạnh Đình

Chiều Mưa Biên Giới – Thanh Tuyền – Ngọc Huyền