54518297_822996941400623_6116522261206794240_n 63495157_292633188172338_6153319500889456640_n

LỆ HẰNG 24

KIỀU NGA – NGỌC BÍCH – LÊ UYÊN – ANH SƠN

LIÊN KHÚC KHÔNG TÊN

 1. Chiếc lá cuối cùng
 2. Bản tình cuối
 3. Bao giờ biết tương tư
 4. Tháng 6 trời mưa
 5. Đường xa ướt mưa
 6. Khi người yêu tôi khóc
 7. Kiếp đam mê
 8. Tình đầu tình cuối
 9. Biết nói gì đây
 10. Bảy ngày đợi mong
 11. Trả lại em
 12. Bài không tên cuối cùng
 13. Bài không tên số 2
 14. Bài không tên số 3
 15. Bài không tên số 4
 16. Tình nhớ
 17. Diễm xưa
 18. Phôi pha
 19. Bài không tên số 5
 20. Bài không tên số 8