21 22

  1. Nhẫn cỏ cho em 3
  2. Buồn ơi ta xin chào mi
  3. Hoa sứ nhà nàng
  4. Thư về xóm nhỏ
  5. Hát nữa đi em
  6. Thương mối tình đầu
  7. Như thế tìm chim
  8. Xin gọi nhau là cố nhân
  9. Ngôi tôn thờ
  10. Thương một người ở xa
Facebook Comments