55 56

 1. Sương lạnh chiều đông
 2. L/K: Mùa đông của anh
 3. Tình người ngoại đạo
 4. Bông nhỏ giáo đường
 5. Lời con xin chúa
 6. Màu xanh Noel
 7. Hai mùa Noel
 8. Tuyết rơi
 9. Một ngày mùa đông
 10. Bài thánh ca buồn
 11. Chuyện tình người đan áo
 12. Chiếc lá mùa đông
 13. Mùa sao sáng
 14. L/K: Silent night