123673090_646992532655149_1406761158675055122_n 123944410_668444304065325_6545745416805138172_n

 

1.Chiếc cầu chiều xưa- Yến Khoa

2.Lại nhớ người yêu- Tuấn Vũ

3.Hoa học trò- Yến Kho

4.Sao em vô tình- Yến Khoa

5.Còn nhớ không em- Tuấn Vũ

6.Yêu là ảo mộng- Yến Khoa

7.Đêm dài nổi nhớ- Yến Khoa

8.Cô gái chùa dơi- Tuấn Vũ

9.Trong cõi yêu- Yến Khoa

10.Mưa trên cành hồng- Yến Khoa