ngoc-lan198212

(01) [Ngọc Lan] Khúc Thụy Du

(02) [Ngọc Lan] Trái Lại Thoáng Mây Bay

(03) [Ngọc Lan] Tiếng Ca Đêm

(04) [Ngọc Lan] Xa Em Nghìn Trùng

(05) [Ngoc Lan] Ghen

(06) [Ngọc Lan] Sao Anh Không Đến

(07) [Ngọc Lan] Gọi Mãi Tên Người

(08) [Ngọc Lan] Lời Tình Ái

(09) [Ngọc Lan] Tình Yêu

(10) [Ngọc Lan] Mùa Hè Vô Tận

(11) [Ngọc Lan] Những Kiếp Hoa Xuân