117666903_348002232868040_4960488223013208444_n 123243949_384978335882148_6142532288450237804_n

 

1.Chiều tím- Khánh Hà

2.Dư âm- Tuấn Ngọc

3.Hương xưa- Lệ Thu

4.Hoài cảm- Tuấn Ngọc

5.Tình nghệ sĩ- Khánh Hà

6.Giọt mưa trên lá- Khánh Ly- Lệ Thu

7.Mộng dưới hoa- Tuấn Ngọc

8.Gửi gió cho mây ngàn bay- Khánh Hà

9.Rồi mai tôi đưa em- Tuấn Ngọc

10.Vũ nữ thân gầy- Ý Lan