115896117_2722825457999548_573493723494263525_n 116209507_2807456646149488_9148193961091872540_n

 

TIẾNG HÁT NHƯ MAI – NHƯ GIỌT SƯƠNG KHUYA – NGƯỜI ĐẸP BÌNH DƯƠNG

  1. Lãng du – Như Mai & Vũ Khanh
  2. Như giọt sương khuya – Như Mai
  3. Đường xưa ướt mưa – Elvis Phương
  4. Tình yêu không đến hai lần – Như Mai
  5. Kiếp nào có yêu nhau – Như Mai
  6. Hỡi người tình – Như Mai
  7. Bẽ bàng – Như Mai
  8. Chiều một mình qua phố – Như Mai
  9. Tình sầu – Như Mai
  10. Phút cuối – Như Mai