58809760_441849156571784_2936965801703374848_n 59244147_308486853383295_198301032353103872_n

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài 1 – Trường Hải

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài 2 – Trường Hải

Lời Thề Của Loài Hoa Trắng – Giao Linh

Giọng Ca Dĩ Vãng – Trường Hải

Hận Tình Cổ Loa – Trường Hải

Người Còn Đó Ta Còn Đây – Giao Linh – Trường Hải

Tình Sử Huyền Trân – Trường Hải

Buồn Ga Nhỏ – Trường Hải

Chuyện Người Ngậm Ngãi Tìm Trầm – Giao Linh

Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi – Trường Hải

Facebook Comments