122450666_389908002186599_3587937181976995977_n 130719374_235303547942587_7434251741283301337_n

 

1.Một lần xa bến

2.Bóng nhỏ đường chiều

3.Trăm mến nghìn thương

4.Nỗi buồn thanh trúc

5.Nửa vành trăng đợi

6.Nhạt nắng

7.Trăng về thôn dã

8.Nỗi buồn đêm đông

9.Chiều hoang vắng

10.Cánh nhạn hồi âm

11.Đừng nói với anh

12.Tình anh lính chiến