Artist Premier 2 - Mot thua yeu nhau

Người Yêu Cô  Đơn – Thanh Tuyền

Tàn Rồi Em Ơi – Giao Linh

Lá Thư Cuối Cùng – Chế Linh

Hẹn Kiếp Lai Sinh – Khánh Ly

Kỷ Vật Tình Yêu – Chế Linh – Thanh Tâm

Gọi Tên Một Người – Hùng Cường

Đêm Nhớ Người Tình – Thanh Tuyền

Đoạn Tuyệt – Chế Linh

Nhật Thực – Giao Linh

Ước Mộng Đôi Ta – Chế Linh – Thanh Tâm

Trót Dại – Giao Linh

Hẹn Nhau Chiều Chủ Nhật – Chế Linh

Khó  Tin – Thanh Tâm

Tâm Sự Tuổi Tình Yêu – Thanh Tuyền

Tình Đầu Dang Dỡ – Chế Linh – Thanh Tâm

Truông Mây – Hùng Cường

Xin Đừng Trách Anh – Giao Linh

Bà Mẹ Hai Con – Chế Linh

Em Vẫn Là Của Anh – Thanh Tuyền

Chủ Nhật Buồn – Chế Linh – Thanh Tâm

Facebook Comments