52642939_1009245675935014_7404775183128461312_n 52979920_372265743595699_5812614202157694976_n

Ngăn Cách – Y Vân

Xin Gọi Tên Nhau – Trường Sa

Lá Thư – Từ Linh – Đoàn Chuẩn

Hận Ly Hương – Ngọc Long – Anh Hoa

Tình Khúc Thứ Nhất – Nguyễn Đình Toàn – Vũ Thành An

Người Về – Phạm Duy

Bao Giờ Biết Tương Tư – Phạm Duy – Ngọc Chánh

Tà Áo Xanh – Từ Linh – Đoàn Chuẩn