52601915_2046122985692228_2091835513387352064_n 52893623_308747043168063_2134165139098697728_n

Tuổi đá buồn – khánh ly

Tình nhớ – khánh ly

Tình sầu – khánh ly

Nhìn những mùa thu đi – khánh ly

Cát bụi – khánh ly

Cho một người nằm xuống – khánh ly

Thương một người – khánh ly

Tình xa – khánh ly