15 16

  1. Đêm giao thừa nghe khúc dân ca
  2. Người đẹp lầu hoa
  3. Bến đợi đò trông
  4. Ngày buồn
  5. Hai kỷ niệm – một chuyến đi
  6. Một ngày tôi đi qua
  7. Hình bóng cũ
  8. Xa người mình yêu
  9. Quen nhau trên đường về
  10. Sắc hoa màu nhớ