45662311_297881707728873_2689118486185115648_n 45719592_597579657340537_3537709972680867840_n

Người Về Đơn Vị Mới – Tuấn Vũ

Lời Kẻ Đăng Trình – Chế Linh – Tuấn Vũ

Thành Phố Buồn – Tuấn Vũ

Căn Nhà Dĩ Vãng – Chế Linh

Trăng Khuya – Tuấn Vũ

Trên Bốn Vùng Chiến Thuật – Chế Linh – Tuấn Vũ

Buồn Vào Đêm – Tuấn Vũ

Chuyến Xe Ba Người – Chế Linh

Người Tình Và Quê Hương – Tuấn Vũ

Lời Lữ Khách – Chế Linh