ThanhThuy2-5 ThanhThuy2-6

 1. Chắp tay lạy người
 2. Bài ca sao
 3. Anh đi về đâu
 4. Sao chẳng nói
 5. Biển nhớ
 6. Chết non
 7. Đành quên sao
 8. Một kỷ niệm
 9. Khúc nhạc tương tư

  MẶT B

 10. Bao giờ biết tương tư
 11. Tạ ơn người
 12. Đôi bóng
 13. Dáng hồng
 14. Cho một người đi xa
 15. Mơ hoa
 16. Anh nhớ về thăm em
 17. Hãy quên nhau
 18. Biệt ly