117767318_939066376612513_1019511953094576623_n 118060720_1196180734094994_8438382763994579277_n

 

THANH THÚY – TIẾNG CA U HOÀI ( 2CD)

Vol 1:

 1. Lời giới thiệu
 2. Nửa đêm biên giới _ Anh Bằng
 3. Kiếp nghèo _ Lam Phương
 4. Phố Buồn _ Phạm Duy
 5. Tình đời _ Minh Kỳ & Vũ Chương
 6. Kiếp hoa _ Dương Thiệu Tước
 7. Tiếng xưa _ Dương Thiệu Tước
 8. Tiếng hát khói sương _ Đắc Đăng
 9. Những tâm hồn hoang lạnh _ Y Vũ
 10. Rừng lá thấp _ Trần Thiện Thanh
 11. Vọng gác đêm sương _ Mạnh Phát
 12. U hoài _ Lê Dinh
 13. Nếu đừng dang dở _ Huỳnh Anh
 14. Hoài thu _ Văn Trí
 15. Ngày em 20 tuổi _ Phạm Duy
 16. Kiếp ve sầu _ Lam Phương

Vol 2:

 1. Đêm tâm sự _ Trúc Phương
 2. Tình như mây khói _ Lam Phương
 3. Ai đi ngoài sương gió _ Nguyễn Hữu Thiết
 4. Đêm Giã Từ _ Y Vân
 5. Xin trả lại người – Diên An
 6. Nửa đêm ngoài phố _ Trúc Phương
 7. Trăm nhớ ngàn thương _ Lam Phương
 8. Phận tơ tằm _ Hồ Tịnh Tâm
 9. Ai cho tôi tình yêu _ Trúc Phương
 10. Ru con tình cũ _ Đynh Trầm Ca
 11. Mùa đông binh sỹ _ Phan Huỳnh Điểu
 12. Lá rụng ven sông _ Hoàng Nguyên
 13. Duyên quê _ Hường Thi Thơ
 14. Phố đêm _ Tâm Anh
 15. Đêm Vũ Trường _ Minh Kỳ & Lê Dinh