dong song tuoi ngoc thien trang hay nhat tieng hat thien trang

  1. Giòng sông tuổi ngọc
  2. Hai lối mộng
  3. Duyên nợ đôi ta
  4. Cầu sương điểm cỏ
  5. Ngày tạm biệt
  6. Mộng ước
  7. Ga chiều
  8. Tâm tình gửi Huế
  9. Lời tạ từ
  10. Ga chiều phố nhỏ