11 12

 

TIẾNG HÁT NHƯ MAI – TÌNH HẬN – LÀNG VĂN CD

  1. Em đi rồi – Như Mai
  2. Bên anh đêm nay – Như Mai & Elvis Phương
  3. Hoa sầu – Như Mai
  4. Sao đành xa em – Như Mai & Huy Sinh
  5. Thao thức – Như Mai
  6. Tình hận – Như Mai
  7. Còn nhớ hay không – Như Mai & Vũ Khanh
  8. Ngày vui còn đâu – Như Mai
  9. Kỷ niệm xa bay – Như Mai & Quốc Sĩ
  10. Đôi mắt đa tình – Như Mai