45733615_329583947594675_2791568810702798848_n 45763793_352686952157509_2501262629612290048_n

Hai Mươi Năm Qua – Đặng Thế Luân

Tội Tình – Băng Tâm

Hỏi Anh, Hỏi Em – Băng Tâm – Đặng Thế Luân

Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm – Đặng Thế Luân

Tình Cô Gái Hàng Rong – Băng Tâm

Mất Nhau Rồi – Băng Tâm – Đặng Thế Luân

Cách Biệt – Đặng Thế Luân

Tấm Ảnh Không Hồn – Băng Tâm

Sông Quê – Băng Tâm – Đặng Thế Luân

Sầu Lẻ Bóng 2 – Đặng Thế Luân

Facebook Comments