7 7j

 

Mặt A :
1. Mùa em đã sang rồi em có hay – Thiên Trang
2. huế xưa – Duy Khánh
3. Hoa dáng như tim vỡ – Như Mai
4. Còn gì mà mong – Chế Linh
5. Phượng hồng phượng tím – Thiên Trang
Mặt B :
1. Người ở lại buồn – Thiên Trang
2. Tình phai – Chế Linh
3. Biết đến bao giờ – Phương Dung
4. Nhớ nhau hoài – Duy Khánh
5. Đêm trăng xứ huế – Thiên Trang

Facebook Comments