123916984_692755241444707_2022429381356404927_n 124074106_3122440937855838_3120267851320594070_n

 

1.Bài không tên số 2- Khánh Hà

  1. Bài không tên số 4- Vũ Khanh

3.Em đến thăm anh đêm 30- Khánh Ly

  1. Bài không tên số 5- Elvis Phương
  2. Bài không tên số 1- Duy Quang
  3. Bài không tên số 3- Lệ Thu
  4. Bài không tên số 9- Châu Đình An

8.Lời tình buồn- Khánh Ly

  1. Bài không tên số 6- Duy Quang
  2. Bài không tên số 7- Khánh Hà

11.Đêm say- Huy Sinh

12.Đừng yêu tôi- Kiều Nga

  1. Bài không tên cuối cùng- Elvis Phương

14.Trong tay nhau- Lệ Thu