59 60

  1. Cơn mê tình ái
  2. Đưa em về
  3. Sau lần hẹn cuối
  4. Nếu là chúng mình
  5. Thuyền xa bến đỗ
  6. Tôi vẫn nhớ
  7. Lời đắng cho một cuộc tình
  8. Tạ từ trong đêm
  9. Đêm tiền đồn
  10. Bạc trắng lửa hồng
Facebook Comments