55 56

  1. Một ngày tôi đi qua
  2. Ngày sau sẽ ra sao
  3. Một ngày tàn chiến tranh
  4. Những ngày xưa thân ái
  5. Xin anh giữ trọn tình quê
  6. Hái hoa rừng cho em
  7. Huyền thoại chiều mưa
  8. Thương về mùa đông biên giới
  9. Ngày mai tôi về
  10. Ngày trở về