58701754_560549961020638_1260339182140653568_n 58769324_771413239906215_3885452661226471424_n

Căn Nhà Ngoại Ô – Hương Lan

Đêm Dài Chiến Tuyến – Tuấn Vũ

Vết Thương Cuối Cùng – Ngọc Lan

Lời Giã Biệt – Duy Quang

Ông Lái Đò – Hương Lan

Tiếng Ca Đó Về Đâu? – Tuấn Vũ

Tình Đã Bay Cao – Ngọc Lan

Sao Đành Xa Em – Duy Quang

Buồn Mà Chi – Hương Lan

Ngày Đó – Tuấn Vũ

Lời Thì Thầm – Ngọc Lan

Kỷ Niệm Xa Bay – Duy Quang