123796804_2698195217095844_3535560982385933658_n 123914874_1111472162620139_8158522786821182850_n

 

1.Khi có chàng- Ngọc Lan

2.Những phút đầu tiên- Minh Xuân- Minh Phúc

3.Trọn đời bên anh- Julie

4.Đời cô đơn- Minh Phúc & Minh Xuân

5.Mr. Schubert- Tuấn Anh

6.Nào ai biết- Trọng Nghĩa

7.Nhìn đời- Minh Xuân

8.Giọt lệ buồn- Minh Phúc, Billy Shane, Ngọc Lan

9.Mình anh- Jo Marcel & Julie

10.Hãy vui đùa- Ngọc Lan & Minh Phúc

11.Anh là tất cả- Julie & Minh Xuân

12.Vĩnh biệt người yêu- Minh Phúc