5 6

  1. Đập vỡ cây đàn
  2. Tình đời
  3. Thư người chiến binh
  4. Đêm trao kỷ niệm
  5. Đời tôi chỉ một người
  6. Quán nửa khuya
  7. Anh yêu em vào cõi chết
  8. Người bạn tình xưa
  9. Trăng tàn trên hè phố
  10. Lời cảm ơn cuối cùng