74473507_2207548422883026_2715085295816015872_n 74717119_1384368225058619_304352974711291904_n

PHƯỢNG HOÀNG 25 – GỞI VỀ ANH – THIÊN TRANG 2

  1. Sao Chưa Thấy Hồi Âm
  2. Chuyện Tình Không Suy Tư
  3. Gởi Về Anh
  4. Hương Tình Cũ
  5. Hỏi Huế Có Thương Không?
  6. Chờ
  7. Chuyến Tàu Hoàng Hôn
  8. Nét Son Buồn
  9. Lưu Bút Ngày Xanh
  10. Tám Điệp Khúc