45 46

  1. Tình sầu biên giới
  2. Lòng mẹ
  3. Quán nửa khuya
  4. Gõ cửa
  5. Biển tình
  6. Xin cho tôi giấc mộng bình yên
  7. Ai khổ vì ai
  8. Quê mẹ
  9. Ngày xưa anh nói
  10. Kể từ đêm đó
Facebook Comments