31 32

  1. Mơ hoa
  2. Niềm đau dài
  3. Búp bê bằng xứ
  4. Cho người tình lỡ
  5. Cho em niềm yêu
  6. Tôi đi lại mùa xuân
  7. Tình yêu tuổi thơ
  8. Men đắng cuộc tình
  9. Trên da tình yêu
  10. Kỷ niệm trong đêm