BỨC HỌA TÌNH NHÂN 4 CD15

 

01. Ngọc Lan – Bức họa tình nhân (Bức họa tình nhân) [High quality]

02. Ngọc Lan – Về với em (Bức họa tình nhân) [High quality]

03. Ngọc Lan – Dần trong đêm vắng (Bức họa tình nhân) [High quality]

04. Ngọc Lan – Mơ ước người yêu (Bức họa tình nhân) [High quality]

05. Ngọc Lan – Một mình trong chiều vắng (Bức họa tình nhân) [High quality]

06. Ngọc Lan – Khúc mưa buồn (Bức họa tình nhân) [High quality]

07. Ngọc Lan – Chiều tàn (Bức họa tình nhân) [High quality]

08. Ngọc Lan – Nếu vắng anh (Bức họa tình nhân) [High quality]

09. Ngọc Lan – Tình buồn (Bức họa tình nhân) [High quality]

10. Ngọc Lan – Chuyện buồn tình yêu (Bức họa tình nhân) [High quality]

11. Ngọc Lan – Sang ngang (Bức họa tình nhân) [High quality]

12. Ngọc Lan – Tình khúc cho anh (Bức họa tình nhân) [High quality]