58443036_584814975352389_4933133023106301952_n 58588470_321472231873651_885786564704075776_n

Lần Cuối Nghe Em – Vũ Khanh

Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình – Khánh Hiền

Nắng Hạ – Tuấn Ngọc

Rong Rêu – Khánh Hiền

Tình Khúc Buồn – Anh Khoa

Những Tâm Hồn Hoang Lạnh – Vũ Khanh

Lệ Đá – Khánh Hiền

Bản Tình Cuối – Tuấn Ngọc

Đêm Tái Ngộ – Khánh Hiền

Hận Tình Trong Mưa – Tuấn Anh

Facebook Comments