27 28

  1. Xa rồi hạnh phúc
  2. Ga chiều
  3. Chiều mưa qua sông
  4. Một mình thôi
  5. Tình vội
  6. Tâm sự đời tôi
  7. Biết đến bao giờ
  8. Mười năm đợi chờ
  9. Tiếng quốc đêm trăng
  10. Duyên phận