31 32

  1. Lần đầu nói dối
  2. Chuyện yêu đương
  3. Tình cờ
  4. Tuổi đôi mươi
  5. Giã từ dĩ vãng
  6. Tình nồng
  7. Giòng sông lơ đãng
  8. Biển mộng
  9. Chiếc lá mùa đông
  10. Vẫn hát lời tình yêu