131775154_1865822570233585_1931420610056297094_n 132319354_889375915184589_583901614432219246_n

 

1.Liên khúc nghèo- Tường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình

Nghèo, Hai đứa nghèo, Phận nghèo

2.Bạc trắng lửa hồng- Như Quỳnh, Mạnh Đình

3.Thói đời- Mạnh Đình

4.Đám cưới nghèo- Phi Nhung

5.Trong tầm mắt đời- Tường Nguyên

6.Hãy quên nhau- Như Quỳnh

7.Dù anh nghèo- Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

8.Bội bạc- Mạnh Quỳnh

9.Chuyện tình hoa muống biển- Hoàng Lan, Tường Nguyên

10.Đời vẫn lầm than- Mỹ Huyền