ngoc-lan198212

(01) [Ngọc Lan] Nắng Đã Tắt

(02) [Ngọc Lan] Cũng Là Buôn

(03) [Ngọc Lan] Đêm Buồn Mênh Mang

(04) [Ngọc Lan] Đành Xa Anh

(05) [Ngọc Lan] Xin Thời Gian Qua Mau

(06) [Ngọc Lan] Ướt Mi

(07) [Ngọc Lần] Mộng Du

(08) [Ngọc Lan] Tình Ngàn Năm Còn Nhớ

(09) [Ngọc Lan] Khúc Luân Vũ Ngày Mưa

(10) [Ngọc Lan] Tàn Phai

(11) [Ngọc Lan] Chuyện Tình