BỨC HỌA TÌNH NHÂN 4 CD15

01. Ngọc Lan – Vĩnh biệt tình anh (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

02. Ngọc Lan – Tuổi thần tiên (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

03. Ngọc Lan – Tuổi biết buồn (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

04. Ngọc Lan – Tuổi đá buồn (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

05. Ngọc Lan – Còn đâu kiếp lãng du (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

06. Ngọc Lan – Trái tim luôn xao động (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

07. Ngọc Lan – Cuộc tình xót xa (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

08. Ngọc Lan – Thương tình ca (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

09. Ngọc Lan – Lời người yêu nhỏ (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

10. Ngọc Lan – Tiếc nhớ ngày cũ (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

11. Ngọc Lan – Hay là anh đã quên (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]

12. Ngọc Lan – Hỡi người tình (Bức họa tình nhân – Disc 2) [High quality]