113 114

  1. Thương một người
  2. Sầu tình
  3. Ru đời chỉ là giấc mơ
  4. Còn nhớ em, xin cứ về
  5. Chuyện tình không suy tư
  6. Tình ca mùa hạ
  7. Ướt mi
  8. Ngăn cách
  9. Trả lại em
  10. Đời còn vắng bước em