127250569_209718943885069_7920948028089068818_n 131762584_2936754403093789_3801016363036146383_n

 

1.Cung đàn lữ thứ

2.Thương về miền trung

3.Duyên phận bẽ bàng- Khi tôi chết

4.Nhạc sầu

5.Giọt mưa thu

6.Một chiều mưa

7.Lòng mẹ

8.Nhớ một người

9.Từ giã kinh thành

10.Lá thư không gửi

11.Giã từ cuộc tình- Kiếp tha hương

12.Quên người tình cũ