45874827_2206667599551275_307444548005527552_n 45925116_499163403916802_7692378494054957056_n

Thương Về Miền Trung – Hương Lan

Đưa Em Vào Hạ – Chế Linh

Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Thanh Tuyền

Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê – Chế Linh

Mùa Sầu Riêng – Thanh Tuyền

Giữa Lòng Đất Mẹ – Hương Lan

Sao Anh Nỡ Đành Quên – Thanh Tuyền

Dấu Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng – Hương Lan

Hận Đồ Bàn – Chế Linh

Phận Gái Thuyền Quyên – Thanh Tuyền

Lời Mẹ Ru Con – Hương Lan

Bóng Mát – Chế Linh