141048146_856940591807713_4636956043760483595_n 141260332_1839905069492888_1059084584890705850_n

 

1.Biển cạn

2.Sóng về đâu

3.Khúc hát Samba

4.Tình nhỏ

5.Mưa Sài Gòn

6.Có khi nào

7.Tóc mây

8.Trống vắng

9.Lối xưa em về

10.Trái tim lầm lỡ